Получи отсрочку от военкомата по закону
Как закосить от армии и военкомата, как получить отсрочку от призыва - ответы на все вопросы здесь\
Косим от военкомата правильно
 
Меню
  Главная
    Приписка
    Призыв
    Отсрочки
 
Как правильно и по закону косить от военкомата
Документы
    Форум
    Вопросы-ответы
    Задать вопрос
    О нас
    Анекдоты
    Помогите сайту

Вопросы призывников

Вопрос: Здравствуйте! Получил напрвление на обследование с предварительнsм диагнозом "Артериальная гипертизия". Но после выдали акт с "СС-дистонией"...
Ответ здесьАнекдот в тему

Паломники со всей страны дважды в год стекаются в медкомиссию военкомата №35 - каждую весну и осень здесь происходит чудо массового выздоровления.


  Статистика  
 
 
 

III. Організація роботи з приписки громадян до призовних дільниць

17. Приписка громадян до призовних дільниць проводиться відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", вимог цього Положення, наказів та директив Міністра оборони і начальника Генерального штабу Збройних Сил.

Приписка до призовних дільниць проводиться з метою взяття громадян на облік, визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення рівня освітньої підготовки, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки. Крім того, у період приписки вивчаються ділові і моральні якості допризовників.

На підставі даних про приписку громадян до призовних дільниць районними військовими комісаріатами проводиться попередній розподіл призовників за видами (родами військ) Збройних Сил, іншими військовими формуваннями, виявляються кандидати для направлення до вступу у вищі військові і вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи, здійснюється направлення призовників для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальні заклади ТСО і професійно-технічні навчальні заклади та вирішуються інші питання, пов'язані з підготовкою юнаків до військової служби.

До призовних дільниць щороку протягом січня – березня приписуються громадяни, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться районними військовими комісаріатами за місцем проживання.

Приписці до призовних дільниць підлягають усі юнаки, які постійно чи тимчасово проживають на території району (міста), крім осіб, що відбувають покарання за вироками суду в місцях позбавлення волі, іноземних громадян та осіб без громадянства.

Для проведення приписки громадян до призовних дільниць у районах (містах) утворюються комісії з питань приписки у складі районного військового комісара (голова комісії), лікарів, які беруть участь у медичному огляді допризовників, - хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, окуліста, отоларинголога і стоматолога, а також секретаря комісії з числа молодшого медичного персоналу.

У разі потреби для проведення медичного огляду громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, можуть залучатися інші лікарі - спеціалісти згідно з розпорядженнями голів держадміністрацій (виконавчих органів міських рад).

Для організації роботи медичного персоналу призначається старший лікар.

На випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин призначених членів комісії також визначається та затверджується резервний склад комісії з питань приписки.

Обов'язки, покладені на районні (міські) комісії з питань приписки, визначено у статті 14 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".

Згідно із статтею 43 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" на період приписки громадян до призовних дільниць місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити військові комісаріати обладнаними приміщеннями, які відповідають вимогам проведення цієї роботи, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільними транспортними засобами, а також забезпечити охорону громадського порядку.

18. Щороку перед проведенням приписки громадян до призовних дільниць районні військові комісаріати зобов'язані проводити такі підготовчі заходи:

уточнити перелік житлово-експлуатаційних організацій, підприємств та інших організацій або установ, які здійснюють експлуатацію будинків, незалежно від підпорядкування і форми власності, домовласників, органів місцевого самоврядування, на які покладено ведення первинного обліку призовників, підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування і форми власності та навчальних закладів, зобов'язаних подавати районним військовим комісаріатам списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 1), і не пізніше 1 грудня кожного року одержати ці списки;

перевірити з виїздом працівників районних військових комісаріатів на місця або викликом у військовий комісаріат відповідних посадових осіб з картками приписки, по квартирними картками або домовими книгами, чи всі громадяни, які підлягають приписці до призовних дільниць, включені до поданих списків, і зробити про це запис у списках;

уточнити списки, одержані від житлово-експлуатаційних організацій, домовласників, органів місцевого самоврядування, складені за місцем проживання, з аналогічними списками, одержаними від підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, складеними за місцем роботи (навчання), і переконатися, чи всі громадяни включені до зазначених списків;

щороку до 30 грудня на основі уточнених списків скласти зведений список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 2);

зробити запити і одержати на громадян, які підлягають приписці:

від лікувально-профілактичних закладів - медичні картки амбулаторного хворого з вкладками до них, списки осіб, узятих на диспансерний облік з приводу нервово-психічних захворювань, туберкульозу, венеричних, інфекційних захворювань, захворювань шкіри, хронічних захворювань внутрішніх органів, кісток, м'язів, суглобів та витяги з історії хвороби, дані лікарського обстеження та диспансерного нагляду, що свідчать про стан здоров'я;

від відділів соціального захисту - відомості про осіб, визнаних інвалідами;

від навчальних закладів для осіб, які мають вади у фізичному чи психічному розвитку, - медико-педагогічні характеристики;

від органів управління освіти і науки - перелік навчальних закладів (курсів), до яких прикріплятимуться громадяни для підвищення освітнього рівня і вивчення державної мови;

від органів внутрішніх справ - списки осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності, а також осіб, які викликалися до органів внутрішніх справ з приводу антисуспільної поведінки, зловживання алкоголем або вживання наркотичних засобів тощо;

від органів дізнання та досудового слідства - списки осіб, щодо яких ведеться дізнання або досудове слідство, а від судів - щодо осіб, кримінальні справи яких розглядаються судом;

від органів управління охорони здоров'я – списки лікувально-профілактичних закладів, до яких прикріплятимуться для медичного обстеження і лікування юнаки допризовного і призовного віку, що потребують стаціонарного (амбулаторного) медичного обстеження (лікування).

19. Після одержання директиви начальника Генерального штабу Збройних Сил про проведення приписки громадян до призовних дільниць:

а) штаб оперативного командування:

розробляє директиву начальника штабу оперативного командування, в якій даються вказівки обласним військовим комісаріатам про порядок і терміни проведення приписки громадян до призовних дільниць;

складає план проведення приписки і надає допомогу під час її проведення в областях і районах. У плані поряд з іншими заходами передбачає також залучення лікарів-спеціалістів військово-лікарської комісії і військових лікувально-профілактичних закладів оперативного командування для забезпечення контролю і надання допомоги в проведенні медичного огляду громадян;

б) обласний військовий комісаріат:

розробляє план і вказівки районним військовим комісаріатам про порядок і терміни проведення приписки у кожному районі і доводить витяги з планів з відповідними вказівками до районних військових комісаріатів;

разом з обласним органом управління охорони здоров'я визначає порядок забезпечення медикаментами та інструментарієм для оснащення лікарських кабінетів призовних дільниць і обласних збірних пунктів та порядок залучення лікарів-спеціалістів обласних лікувальних закладів для проведення медичного огляду громадян, які підлягають приписці;

в) районний військовий комісаріат розробляє план підготовки і проведення приписки громадян до призовних дільниць, у якому передбачаються:

порядок оповіщення та терміни виклику громадян для приписки до призовної дільниці;

термін складання іменних списків та графік явки громадян на приписку до призовної дільниці за днями. На приписку до призовної дільниці повинно викликатися не більш як 50 осіб на день;

заходи щодо обладнання приміщень призовних дільниць;

добір лікарів - спеціалістів для проведення медичного огляду громадян, які підлягають приписці;

розрахунок необхідної кількості технічних працівників, обслуговуючого персоналу та транспортних засобів для забезпечення організованого і якісного проведення приписки громадян до призовних дільниць;

терміни проведення інструктивно-методичних занять з особами, які залучені до проведення приписки.

Крім того, районні військові комісаріати до початку роботи комісій з питань приписки зобов'язані:

скласти графік явки громадян для проходження рентгенологічного (флюорографічного) обстеження органів грудної клітки і здавання аналізів;

скласти графік явки громадян на приписку до призовної дільниці та іменні списки за днями;

провести одно- чи дводенні інструктивно-методичні заняття з членами комісії з питань приписки, з технічними працівниками, керівниками (посадовими особами, які ведуть облік призовників) житлово-експлуатаційних організацій, органів місцевого самоврядування, керівниками підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Читать весь текст на одной странице...


  Опрос  
 

Љак закосить от военкомата и получить отсрочку по закону Нужна ли служба в армии?

Конечно нужна!
Нужна, но не мне.
Не нужна.
Сама армия не нужна.

результаты здесь...
 
 
  Наши рассылки  
 
Азартные игры - теория и практика.
Как правильно косить от военкомата