Получи отсрочку от военкомата по закону
Как закосить от армии и военкомата, как получить отсрочку от призыва - ответы на все вопросы здесь\
Косим от военкомата правильно
 
Меню
  Главная
    Приписка
    Призыв
    Отсрочки
 
Как правильно и по закону косить от военкомата
Документы
    Форум
    Вопросы-ответы
    Задать вопрос
    О нас
    Анекдоты
    Помогите сайту

Новости

Вышел новый приказ Министра обороны Украины № 402, в котором поменялись статьи и требования к состоянию здоровья призывников. Теперь все призывники обязательно должны сдавать анализы на СПИД и вирусный гепатит


Анекдот в тему

Если вы считаете, что вашему восемнадцатилетнему сыну пора становиться настоящим мужчиной, может не следует сразу посылать его в армию, возможно стоит начать с общежития пединститута?


  Статистика  
 
 
 

VII. Відправлення призваних до військових частин Відправлення призовників на обласні збірні пункти

93. Обласні військові комісаріати, одержавши із штабу оперативного командування витяги з плану відправлення, дають вказівки районним військовим комісаріатам про порядок і терміни відправлення призовників на обласні збірні пункти для подальшого відправлення їх до військових частин.

94. На обласні збірні пункти призовники організовано доставляються районними військовими комісаріатами в терміни, визначені обласним військовим комісаріатом. Відправлення призваних до військових частин проводиться, як правило, з обласних збірних пунктів.

95. Прибуття призваних до районних військових комісаріатів для відправлення до військових частин призначається з урахуванням їх прибуття на обласні збірні пункти не пізніше ніж за 1-2 доби до відправлення військових ешелонів (команд).

96. Перед відправленням призваних на обласні збірні пункти районні військові комісаріати зобов'язані:

скласти в 3 примірниках іменний список на військову команду, що направляється на обласний збірний пункт;

забезпечити призваних на військову службу військовими перевізними документами на проїзд до обласного збірного пункту, а у разі потреби - і сухим пайком;

підготувати для відправлення на обласний збірний пункт особові справи на призовників, які підлягають відправленню до військових частин, для ознайомлення з ними представників військових частин, що прибувають для прийняття і супроводження призваних, а також відповідних посадових осіб обласного збірного пункту. Після відправлення призовників до військових частин їх особові справи повертаються районним військовим комісаріатам.

У день відправлення районні військові комісаріати зобов'язані:

перевірити, чи всі призовники, які підлягають відправленню на обласний збірний пункт, прибули до районного військового комісаріату, наявність у них посвідчень про приписку, відповідних посвідчень про військово-технічну спеціальність, здобуту в навчальних закладах ТСО і професійно-технічних навчальних закладах, а у водіїв транспортних засобів - посвідчень водія; чи всі призвані мають справний одяг та взуття, чи є серед них хворі (у разі неприбуття призваного для відправлення до військових частин районний військовий комісар в іменному списку робить відмітку за своїм підписом про причину неприбуття і вживає заходів до повного комплектування команди);

видати призовникам, які відправляються на обласний збірний пункт, військові квитки і вилучити у них посвідчення про приписку до призовної дільниці. У разі невідправлення за певних обставин призваного до військової частини посвідчення про приписку до призовної дільниці повертається власнику, про що в обліковій карті призовника робиться запис, а військовий квиток у призовника вилучається.

Прийняті посвідчення про приписку до призовної дільниці призваних на строкову військову службу підлягають знищенню після відправлення команди в установленому порядку.

Районні військові комісаріати у місячний термін після закінчення чергового призову надсилають органам виконавчої влади, що проводять прописку і реєстрацію громадян за місцем проживання, список призваних на строкову військову службу.

97. Призвані на строкову військову службу прибувають на обласний збірний пункт організовано. Для їх доставки призначаються особи, що їх супроводжують, із числа працівників районного військового комісаріату. Супровідникам видаються 3 примірники іменного списку та опечатані особові справи, обліково-послужні картки, вкладки до медичних карток, картки профвідбору.

Перший і другий примірники іменного списку передаються начальникові обласного збірного пункту, а третій, на якому начальник обласного збірного пункту розписується про прийняття команди, повертається районному військовому комісаріату супровідником команди.

Другий примірник іменного списку в день відправлення команди з обласного збірного пункту до військової частини повертається районному військовому комісаріату із зазначенням щодо кожного відправленого: коли (число, місяць, рік) і якою військовою командою його відправлено до військової частини або з якої причини повернуто до районного військового комісаріату. Цей примірник підписується начальником обласного збірного пункту і скріплюється гербовою печаткою.

У районному військовому комісаріаті одержаний з обласного збірного пункту другий примірник списку реєструється у журналі реєстрації вхідних документів. На підставі цього списку у відповідній графі обліково-алфавітної книги проти прізвища кожного відправленого робиться відмітка: "Відправлено ___травня __р. військовим ешелоном (командою) N ____ , у в/ч (умовне найменування військової частини та пункт її дислокації)". Список зберігається в районному військовому комісаріаті протягом 7 років разом з третім примірником.

Перший примірник іменного списку з позначками, коли і якою військовою командою відправлено осіб, внесених до списку, або з яких причин їх повернуто до районного військового комісаріату, зберігається в обласному військовому комісаріаті протягом 7 років.

Перевезення осіб, призначених із числа працівників районного військового комісаріату для супроводження команд до обласних збірних пунктів і назад, здійснюється на умовах проїзду в службове відрядження.

Робота обласного збірного пункту

98. Обласний збірний пункт створюється за наказом обласного військового комісара з метою організованого відправлення призваних до військових частин, перевірки правильності їх призначення за видами (родами військ) Збройних Сил, іншими військовими формуваннями, формування військових ешелонів , (команд), передачі призваних представникам військових частин, які прибули для прийняття і супроводження призваних, а також забезпечення їх усім необхідним на час перевезення до місця призначення.

Обласний збірний пункт спрямовує свою роботу на запобігання випадкам направлення до Збройних Сил та інших військових формувань громадян, непридатних до військової служби за станом здоров'я, призовників, які мають право на відстрочку від призову, а також які не відповідають встановленим вимогам служби у відповідних військових частинах Збройних Сил та інших військових формувань. Обласні збірні пункти можуть створювати резерв призовників у необхідній кількості з числа тих, які відправляються в командах. Резерв використовується в міру потреби для поповнення команд у разі повернення окремих осіб із числа призваних за станом здоров'я або інших обставин. Затримувати на обласних збірних пунктах призовників, які перебувають у резерві, більш як на 2-3 доби або повертати осіб, придатних до військової служби, назад до районних військових комісаріатів забороняється.

Призовників, сформованих у команди, батьки та сім'ї яких проживають у містах, де розташовані збірні пункти, дозволяється відпускати додому шляхом надання їм короткочасного звільнення. Перед звільненням з призовниками проводиться інструктаж, під час якого їм також повідомляється про час повернення на обласний збірний пункт для відправлення до військової частини.

Видача записок про звільнення проводиться після особистого розпису призовників у книзі інструктажу, що зберігається у начальника обласного збірного пункту, який відповідає за її ведення.

99. Обласний збірний пункт повинен мати:

приміщення для особового складу, що прибуває із районних військових комісаріатів і підлягає відправленню до військових частин;

приміщення для проведення виховної роботи серед призваних на час їх перебування на збірному пункті;

кімнати для медичного огляду з розрахунку по одній кімнаті на кожного лікаря-спеціаліста;

приміщення (місце) для флюорографічної установки;

приміщення для відділення формування військових ешелонів (команд);

приміщення для розміщення особового складу, що прибув з військових частин для прийняття і супроводження призваних до військових частин;

їдальню (буфет);

приміщення для тимчасового ізолювання інфекційного хворого;

місця для шикування особового складу і проведення з ним стройових та спортивних занять.

Крім того, на збірному пункті повинні бути кімнати для розміщення командування збірного пункту, служби чергових та інших посадових осіб, які здійснюють нагляд за додержанням порядку та дисципліни.

100. Наказом обласного військового комісара призначається тимчасова адміністрація обласного збірного пункту в такому складі:

командування: начальник обласного збірного пункту, два заступники (з виховної роботи та з тилу);

медичне відділення: начальник відділення - лікар обласного військового комісаріату або лікар з числа виділених обласним органом охорони здоров'я;

лікарі-спеціалісти (хірурги, терапевти, невропатологи, психіатри, окулісти, отоларингологи, стоматологи, у разі потреби - лікарі інших спеціальностей, по одній медичній сестрі на кожного лікаря-спеціаліста, санітарний лікар, рентгенотехнік, санітарки);

відділення професійного психологічного добору;

відділення формування: начальник відділення, 1-2 помічники начальника відділення, 2-3 оператори персональних обчислювальних машин (друкарки) і посильні;

комендантське відділення: комендант збірного пункту, черговий офіцер, патрульні.

Функціональні обов'язки посадових осіб обласного збірного пункту затверджуються обласним військовим комісаром.

101. На обласному збірному пункті проводиться:

прийняття громадян, призваних на строкову військову службу, які підлягають відправленню до військових частин, від представників районних військових комісаріатів за іменними списками. Внесені до списків зміни в кожному примірнику скріплюються гербовою печаткою обласного військового комісаріату. Про осіб, які не з'явилися на обласний збірний пункт з числа внесених до списку, в усіх трьох примірниках робиться відмітка із зазначенням причини неприбуття. Запис скріплюється підписом начальника обласного збірного пункту;

медичний огляд громадян, призваних на строкову військову службу, перед відправленням їх до військових частин, а також рентгенографічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки та щеплення тим, кому його не проведено. Особи, непридатні до військової служби за станом здоров'я, хворі, призвані з порушенням вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), підлягають поверненню з обласного збірного пункту до районних військових комісаріатів, які їх направили. Прізвища призовників, повернутих до районних військових комісаріатів, заносяться до книги обліку призовників, яких повернуто з обласного збірного пункту (додаток 20). На кожного поверненого призовника головою обласної призовної комісії на ім'я районного військового комісара направляється службовий листок (додаток 21), у якому зазначається, з яких причин призовник підлягає поверненню. Цей службовий листок підшивається в особову справу призовника. Усіх призовників, повернених з обласного збірного пункту, районні військові комісари вдруге викликають на призовну комісію для вирішення питання про їх призов на строкову військову службу з урахуванням нових даних, одержаних з обласного збірного пункту;

розподіл разом з начальником військового ешелону призваних на військову службу на команди, а в командах - на роти і взводи та передача їх представникам військових частин.

Крім того, на обласному збірному пункті може проводитись контрольний медичний огляд громадян, визнаних районними призовними комісіями непридатними або тимчасово непридатними до військової служби, а також громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями районних призовних комісій.

102. Обласні військові комісари організовують на обласних збірних пунктах необхідну виховну роботу серед призваних і роз'яснювальну роботу з їх батьками, які прибули на проводи, відповідно до розроблених планів, а також організовують урочисті проводи особового складу військових ешелонів (команд) за участю представників місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій і батьків призовників.

У процесі проведення виховної роботи на обласних збірних пунктах, а також у дорозі приділяється увага забезпеченню високої організованості і порядку, запобіганню випадкам скоєння протиправних вчинків стосовно місцевого населення. Роз'яснюються правила поведінки та заходи безпеки в дорозі і на стоянках, необхідність суворого додержання особовим складом військової дисципліни.

103. Для супроводження військових ешелонів (команд), які прямують залізничними (повітряними, морськими, річковими) транспортними засобами, виділяється особовий склад із числа найбільш дисциплінованих і вимогливих військовослужбовців, які повинні здійснювати нагляд за додержанням військової дисципліни і порядку у військових ешелонах (командах).

Особовий склад, призначений для прийому і супроводження молодого поповнення, повинен прибути на обласний збірний пункт заздалегідь, з урахуванням часу, необхідного для якісного вивчення складу призваних та оформлення відповідних документів на команду.

Зазначений особовий склад підпорядковується начальнику обласного збірного пункту і зобов'язаний разом з командуванням обласного збірного пункту формувати військові команди, вивчати склад призваних на військову службу шляхом співбесід та вивчення їх особових справ, проводити з ними заняття, супроводжувати особовий склад під час його переміщення і брати участь в інших заходах згідно з порядком роботи обласного збірного пункту.

Забороняється начальникам військових ешелонів (команд) та іншим посадовим особам, що прибули з військових частин для прийняття і супроводження призваних на військову службу, висувати перед військовими комісаріатами будь-які вимоги стосовно добору призовників, не передбачені законодавством, наказами і директивами Міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних Сил і цим Положенням.

104. Начальникам військових ешелонів (команд), які направляються за призваними на військову службу, видаються доручення на право їх прийняття. Доручення пред'являються начальниками військових ешелонів (команд) начальнику обласного збірного пункту та обласному військовому комісару і зберігаються в обласному військовому комісаріаті разом з актом готовності військового ешелону (команди) до відправлення, який складається на обласному збірному пункті.

105. На обласних збірних пунктах призвані на військову службу передаються начальнику військового ешелону (команди) згідно з іменним списком, що складається на кожний військовий ешелон (команду) в трьох примірниках. Перший і другий примірники разом з обліково-послужними картками і вкладками до медичних карток вручаються начальником обласного збірного пункту начальнику військового ешелону (команди), а третій з розпискою начальника військового ешелону (команди) про прийняття молодого поповнення залишається в обласному військовому комісаріаті.

Крім того, начальнику військового ешелону (команди) видаються військові перевізні документи на перевезення військового ешелону (команди), а також продовольчий атестат.

Стосовно осіб, які самовільно залишили місце розташування обласного збірного пункту, обласний військовий комісар призначає розслідування з метою притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством.

106. Начальники військових ешелонів (команд) після прибуття до місця призначення передають молоде поповнення за іменними списками та обліково-послужними картками начальникам пунктів приймання молодого поповнення і одночасно доповідають відповідним начальникам про стан дисципліни та про усі випадки її порушення в дорозі.

На пунктах приймання молодого поповнення в першому примірнику списку проти кожного прізвища робиться відмітка, коли і до якої військової частини (умовне найменування частини і пункт дислокації) направлено призваного для проходження строкової військової служби. Цей примірник списку після закінчення прийому молодого поповнення передається до тієї інстанції, розпорядженням якої було створено пункт приймання. Другий примірник з позначкою про прийом молодого поповнення, скріплений гербовою печаткою, надсилається обласному військовому комісаріату, з якого прибуло поповнення. Справи із списками зберігаються протягом 10 років.

VIII. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням призову громадян на строкову військову службу

107. Громадяни, призвані на строкову військову службу, зобов'язані прибути до районного військового комісаріату для відправлення до військових частин у своєму справному одязі та взутті. На обласних збірних пунктах за узгодженням з місцевими органами виконавчої влади організовується продаж необхідних продовольчих та непродовольчих товарів.

108. Громадяни, призвані на строкову військову службу, забезпечуються продовольством у такому порядку:

призовникам на дорогу від районних військових комісаріатів до обласних збірних пунктів або військових частин видається сухий пайок. У разі коли призовники прибувають на обласні збірні пункти або у військові частини в той же день, сухий пайок не видається;

під час перебування на обласних збірних пунктах призовники забезпечуються гарячою їжею. Крім того, додаткове харчування може здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування;

за узгодженням з місцевими органами виконавчої влади на обласних збірних пунктах організовується робота буфетів.

Видача сухого пайка проводиться залежно від терміну перебування в дорозі відповідно до розкладу руху поїздів, літаків, морських та річкових суден. У разі прямування з пересадками враховується час, необхідний для пересадки.

109. Відповідальність за повне і якісне забезпечення призовників усім належним за нормами постачання на час проїзду покладено на начальників гарнізонів і військових комісарів.

110. Фінансове і матеріальне забезпечення потреб, пов'язаних з виконанням загального військового обов'язку, здійснюється відповідно до законодавства.

Перевезення громадян, пов'язані з призовом на військову службу, до місця служби та їх харчування у дорозі здійснюються за рахунок коштів Міноборони та інших військових формувань.

111. За членами комісій з питань приписки допризовників до призовних дільниць, призовних та лікарських комісій при військових комісаріатах, лікарями і середнім медичним персоналом, технічними працівниками та обслуговуючим персоналом, які направляються для роботи на призовних дільницях і збірних пунктах під час взяття допризовників на військовий облік і призову громадян на військову службу з метою проведення медичного огляду і повторного огляду громадян, а також для відправлення призваних на збірні пункти, на весь час виконання цих обов'язків зберігаються займана посада та середня заробітна плата за місцем постійної роботи.

Зазначеним особам під час виконання перелічених обов'язків за рахунок коштів Міноборони відшкодовуються витрати, пов'язані з виїздом в іншу місцевість та у зворотному напрямку, наймом (піднайомом) житла, а також витрати на відрядження.

112. Громадяни для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, призовом на строкову військову службу, а також особи, які направляються військовими комісаріатами на диспансерне чи стаціонарне обстеження (лікування, медичний огляд), звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров'я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

IX. Вирішення питань, пов'язаних з направленням громадян для проходження альтернативної (невійськової) служби

113. Організаційно-правові засади та порядок проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби визначаються Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу" та Положенням про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. N 2066 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 45, ст. 2240; 2000 р., N 34, ст. 1451), та іншими нормативно-правовими актами.

114. Для вирішення питання про направлення на альтернативну (невійськову) службу громадяни після взяття їх на військовий облік у встановленому порядку подають письмову заяву до комісії у справах альтернативної (невійськової) служби за місцем проживання.

У військовому комісаріаті під час проходження приписки до призовної дільниці в обліковій карті особової справи призовника чорнилом (кульковою ручкою) робиться позначка про виявлення бажання проходити альтернативну (невійськову) службу. Така сама позначка робиться олівцем і в обліково-алфавітній книзі.

115. Після одержання військовим комісаріатом рішення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби про направлення громадянина на альтернативну (невійськову) службу військовий комісаріат направляє його для проходження призовної комісії.

У разі визнання громадянина придатним до військової служби за станом здоров'я військовий комісаріат протягом 5 календарних днів письмово повідомляє комісію у справах альтернативної (невійськової) служби про прийняте рішення.

Після одержання військовим комісаріатом повідомлення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби про видачу направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби громадянин знімається з військового обліку.

В обліковій карті особової справи призовника робиться запис:
"__"___________р. направлено на альтернативну (невійськову) службу. Рішення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби від "__" ____________ __р. N__, вх. N__ від "__"___________ __р. Направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби від ''__'' ____________ __р." N__, вх. N__ від "__"_________________ __р. Протокол засідання призовної комісії від "__"___________ ___р. N___ .

Такий само запис робиться у розділі VI військового квитка цього громадянина та обліково-алфавітній книзі призовників.

У разі коли громадянин, який проходить альтернативну (невійськову) службу, виявив бажання проходити строкову військову службу, комісія у справах альтернативної (невійськової) служби направляє його до військового комісаріату для проходження призовної комісії. Після прийняття призовною комісією рішення щодо призову на строкову військову службу військовий комісаріат повідомляє про це комісію у справах альтернативної (невійськової) служби. У розділі VII військового квитка цього громадянина робиться позначка про зарахування терміну альтернативної (невійськової) служби, визначеного з урахуванням використання ним робочого часу протягом проходження служби, до терміну військової служби з розрахунку півтора місяця альтернативної (невійськової) служби за один місяць строкової військової служби.

У разі коли громадянину за ухилення від проходження альтернативної (невійськової) служби рішенням комісії у справах альтернативної (невійськової) служби буде достроково припинено проходження цієї служби, військові комісаріати поновлюють цих громадян на військовому обліку призовників і питання про їх призов на строкову військову службу виносять на розгляд призовної комісії.

У разі призову громадянина на строкову військову службу у зв'язку з ухиленням від проходження альтернативної (невійськової) служби термін проходження альтернативної (невійськової) служби не зараховується до терміну військової служби, про що робиться відповідна відмітка в розділі VII його військового квитка.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Читать весь текст на одной странице...


  Опрос  
 

Љак закосить от военкомата и получить отсрочку по закону Вы служили в армии?

Служил
Не служил
Я и сейчас служу

результаты здесь...
 
 
  Наши рассылки  
 
Азартные игры - теория и практика.
Как правильно косить от военкомата