Получи отсрочку от военкомата по закону
Как закосить от армии и военкомата, как получить отсрочку от призыва - ответы на все вопросы здесь\
Косим от военкомата правильно
 
Меню
  Главная
    Приписка
    Призыв
    Отсрочки
 
Как правильно и по закону косить от военкомата
Документы
    Форум
    Вопросы-ответы
    Задать вопрос
    О нас
    Анекдоты
    Помогите сайту

Вопросы призывников

Вопрос: Возьмут ли в армию если в детстве была эпилепсия?
Ответ здесьАнекдот в тему

На ученьях:
-Рядовой Бельдыев, у вас осталась немного воды в фляжке?
- Конечно, брат!
-Как вы отвечаете старшему по званию?!Повторяю ворос: у вас есть вода?
- Никак нет, товарищ сержант!


  Статистика  
 
 
 

Розділ III

ПРОХОДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ СЛУЖБИ

Стаття 13. Громадяни проходять альтернативну службу
відповідно до цього Закону, Положення про порядок проходження
альтернативної служби, яке затверджується Кабінетом Міністрів
України, та інших нормативно-правових актів України.

Громадяни проходять альтернативну службу переважно в межах
населеного пункту за місцем проживання або у місцевості, звідки
вони мають можливість щоденно повертатися до місця проживання.

У разі проходження громадянином альтернативної служби не за
місцем проживання, а в місцевості, звідки він не має можливості
щоденно повертатися до місця проживання, власник підприємства,
установи, організації або уповноважений ним орган зобов'язаний
надати громадянину з дня початку служби місце в гуртожитку або
інше впорядковане тимчасове житло.

Конкретне місце проходження альтернативної служби
визначається комісією.

Комісія може змінити місце проходження альтернативної служби
громадянина з урахуванням суспільних потреб.

Стаття 14. Власник підприємства, установи, організації або
уповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити громадянина
зазначеною у направленні для проходження альтернативної служби
роботою і протягом п'яти календарних днів повідомити про це
відповідну комісію.

Стаття 15. Трудові відносини між громадянином, який проходить
альтернативну службу, та підприємством, установою, організацією
здійснюються на підставі письмового строкового трудового договору
і регулюються законодавством про працю, за винятками,
передбаченими цим Законом.

Громадянин, який проходить альтернативну службу, не може
призначатися на посади, що передбачають виконання функцій
представників органів виконавчої влади або органів місцевого
самоврядування, організаційно-розпорядчих або
адміністративно-господарських обов'язків.

Стаття 16. Строк альтернативної служби починається з дня
початку роботи на підприємстві, в установі, організації,
зазначеного у направленні.

У разі направлення громадянина для проходження альтернативної
служби не за місцем проживання, а в місцевість, звідки він не може
щоденно повертатися до місця проживання, строк альтернативної
служби визначається з урахуванням часу, необхідного для переїзду
до місця служби та у зворотному напрямку.

До строку альтернативної служби не зараховуються: відпустка
(відпустки) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу,
відпустка у зв'язку з навчанням у вечірніх або заочних закладах
освіти, час перебування під адміністративним арештом, прогулів та
скорочення тривалості робочого часу. При цьому строк
альтернативної служби продовжується на невідпрацьований час.

У трудовому договорі при визначенні режиму праці та
відпочинку враховуються, якщо це можливо, особливості
віросповідання стосовно роботи у вихідні дні без зменшення
кількості встановлених робочих днів.

Під час проходження альтернативної служби громадянину
надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю п'ятнадцять
календарних днів. За перший рік альтернативної служби відпустка
надається після відпрацьованих одинадцяти календарних місяців. За
бажанням громадянина відпустка без збереження заробітної плати із
зарахуванням до строку проходження альтернативної служби може бути
надана йому у разі смерті дружини, батька, матері (вітчима,
мачухи), дитини (пасинка, падчірки), рідних брата, сестри
тривалістю до семи календарних днів без урахування часу,
необхідного для проїзду до місця поховання та назад, а у разі
хвороби перелічених осіб, які за висновком медичного закладу
потребують постійного стороннього догляду, - тривалістю,
визначеною у медичному висновку, але не більше тридцяти
календарних днів.

Стаття 17. Професійна підготовка та перепідготовка громадян
здійснюються в індивідуальному порядку безпосередньо на
підприємстві, в установі, організації, де вони проходять
альтернативну службу.

Стаття 18. Під час проходження альтернативної служби
громадянин має право звернутися до комісії з мотивованою заявою
щодо зміни місця проходження служби, а також дострокового
звільнення з неї на підставах, передбачених цим Законом.

У разі самовільного припинення або систематичного невиконання
без поважних причин покладених на громадянина службових обов'язків
власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним
орган має право звернутися до комісії з клопотанням про дострокове
розірвання трудового договору.

Стаття 19. У разі ліквідації, реорганізації або
перепрофілювання підприємства, установи, організації, де
громадянин проходить альтернативну службу, скорочення чисельності
або штату працівників власник підприємства, установи, організації
або уповноважений ним орган зобов'язаний повідомити комісію не
пізніше ніж за два календарні місяці про дострокове розірвання
трудового договору, а в разі виникнення потреби в наданні
відпустки з ініціативи адміністрації або скороченні тривалості
робочого часу - протягом п'яти календарних днів.

1
2
3
4
5
Читать весь текст на одной странице...


  Опрос  
 
Љак закосить от военкомата и получить отсрочку по закону Как вы относитесь к сайту о военкомате и вопросах, связаных с военкоматами, отсрочками службой в армии?

Необходим
Полезен
Интересен
Не интересен
Не нужен

результаты здесь...
 
 
  Наши рассылки  
 
Азартные игры - теория и практика.
Как правильно косить от военкомата