Получи отсрочку от военкомата по закону
Как закосить от армии и военкомата, как получить отсрочку от призыва - ответы на все вопросы здесь\
Косим от военкомата правильно
 
Меню
  Главная
    Приписка
    Призыв
    Отсрочки
 
Как правильно и по закону косить от военкомата
Документы
    Форум
    Вопросы-ответы
    Задать вопрос
    О нас
    Анекдоты
    Помогите сайту

Вопросы призывников

Вопрос: Здравствуйте, я учусь в институте на 2 курсе (психология)могбы я проходить практику в военкомате.
Ответ здесьАнекдот в тему

Господа ! В связи с недавними терактами,
Состоянием плачевным обороны
Недействительными признаются взятки,
Ранее полученные военкомом.


  Статистика  
 
 
 

Не підлягають направленню на альтернативну службу громадяни:

звільнені відповідно до законодавства від призову на строкову
військову службу;

яким відповідно до законодавства надано відстрочку від
призову на строкову військову службу (на строк дії відстрочки).

Стаття 5. Альтернативну службу громадяни проходять на
підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у
державній або комунальній власності, діяльність яких пов'язана із
соціальним захистом населення, охороною здоров'я, захистом
довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським
господарством, а також в патронажній службі в організаціях
Товариства Червоного Хреста України. ( Частина перша статті 5 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1630-III від 06.04.2000)

Перелік підприємств, установ, організацій, на яких громадяни
можуть проходити альтернативну службу, розробляється і
затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Строк альтернативної служби становить двадцять сім
місяців, а для осіб, які мають повну вищу освіту з
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, -
вісімнадцять місяців.

Час перебування громадянина на альтернативній службі
зараховується до його загального трудового стажу. Цей час також
зараховується до безперервного трудового стажу і стажу роботи за
спеціальністю за умови, якщо громадянин не пізніше ніж протягом
трьох календарних місяців після звільнення з альтернативної служби
приступить до роботи.

Стаття 7. Для вирішення питань проходження альтернативної
служби утворюються комісії у справах альтернативної служби (далі -
комісії) України, Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські, а в разі необхідності - районні і міські
комісії.

Положення про комісії у справах альтернативної служби
затверджується Кабінетом Міністрів України.

Забезпечення діяльності комісій покладається на центральний
орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики і
його територіальні органи.

Стаття 8. Громадянин, направлений на альтернативну службу, не
має права:

ухилятися від проходження альтернативної служби;

брати участь у страйках;

займатися підприємницькою діяльністю;

навчатися в закладах освіти, крім середніх або вищих закладів
освіти з вечірньою або заочною формами навчання.

Ухиленням від проходження альтернативної служби вважається:

неприбуття без поважних причин на місце проходження
альтернативної служби, зазначене у направленні, або прибуття із
запізненням більше ніж на три календарні дні;

самовільне припинення виконання службових обов'язків;

несвоєчасне (пізніше ніж за п'ять календарних днів)
повідомлення комісії про роботу в умовах неповного робочого дня
або неповного робочого тижня, надання відпустки з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу, а також про попередження
власником або уповноваженим ним органом щодо звільнення у зв'язку
з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства,
установи, організації.

У разі ухилення громадянина від проходження альтернативної
служби або вчинення інших дій, передбачених частиною першою цієї
статті, комісія може скасувати своє рішення про направлення його
на альтернативну службу, про що протягом п'яти календарних днів у
письмовій формі повідомляє громадянина і військовий комісаріат,
після чого громадянин підлягає призову на строкову військову
службу на загальних підставах.

1
2
3
4
5
Читать весь текст на одной странице...


  Опрос  
 
Љак закосить от военкомата и получить отсрочку по закону Вы служили в армии?

Служил
Не служил
Я и сейчас служу

результаты здесь...
 
 
  Наши рассылки  
 
Азартные игры - теория и практика.
Как правильно косить от военкомата