Получи отсрочку от военкомата по закону
Как закосить от армии и военкомата, как получить отсрочку от призыва - ответы на все вопросы здесь\
Косим от военкомата правильно
 
Меню
  Главная
    Приписка
    Призыв
    Отсрочки
 
Как правильно и по закону косить от военкомата
Документы
    Форум
    Вопросы-ответы
    Задать вопрос
    О нас
    Анекдоты
    Помогите сайту

Вопросы призывников

Вопрос: Доброго времени суток. Если сын служыт в армии и учиться заочно в институте, будут ли его отпускать на сесию, и на каком основании. Если не будут то...
Ответ здесьАнекдот в тему

Внучек спрашивает дедушку:
- Дедушка, ты на войне был?
- Был внучек, был...
- А руку тебе на войне оторвало?
- Да внучек, на войне...
- А как это было?
- Когда в военкомат тащили...


  Статистика  
 
 
 

Розділ II

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ НА АЛЬТЕРНАТИВНУ СЛУЖБУ

Стаття 9. Для вирішення питання про направлення на
альтернативну службу громадяни, зазначені у статті 2 цього Закону,
після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за два
календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду
проведення призову на строкову військову службу, особисто подають
до комісії за місцем проживання мотивовану письмову заяву.

У разі призову на військові збори громадян, які після
проходження строкової військової служби набули релігійних
переконань і належать до діючих згідно із законодавством України
релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування
зброєю, вони не пізніше семи календарних днів від дня одержання
повістки військового комісаріату про призов на військові збори
подають особисто до комісії заяву про звільнення від призову на ці
збори.

Стаття 10. Комісія зобов'язана прийняти заяву про направлення
на альтернативну службу або про звільнення від призову на
військові збори та у письмовій формі повідомити громадянина про
дату його явки на засідання комісії.

Стаття 11. Заява про направлення на альтернативну службу
розглядається комісією протягом календарного місяця після її
надходження до комісії в присутності громадянина, а заява про
звільнення від призову на військові збори - протягом чотирнадцяти
календарних днів.

Для явки на засідання комісії громадянин звільняється від
навчання, а також від роботи із збереженням середньомісячного
заробітку.

Рішенням комісії громадянину може бути відмовлено у
направленні на альтернативну службу або звільненні від призову на
військові збори у разі:

несвоєчасного подання заяви про направлення на альтернативну
службу або звільнення від призову на військові збори;

відсутності підтверджень щодо істинності релігійних
переконань;

неявки громадянина без поважних причин на засідання комісії.

Відмова у направленні на альтернативну службу або звільненні
від призову на військові збори з інших підстав, ніж передбачені у
частині третій цієї статті, забороняється.

Про відмову у направленні на альтернативну службу або
звільненні від призову на військові збори комісія сповіщає
громадянина у письмовій формі.

Стаття 12. Рішення про направлення громадянина на
альтернативну службу або звільнення від призову на військові збори
приймається комісією у разі встановлення істинності релігійних
переконань і видається заявникові.

Направлення для проходження альтернативної служби видається
громадянину після проходження призовної комісії.

1
2
3
4
5
Читать весь текст на одной странице...


  Опрос  
 

Љак закосить от военкомата и получить отсрочку по закону Нужна ли служба в армии?

Конечно нужна!
Нужна, но не мне.
Не нужна.
Сама армия не нужна.

результаты здесь...
 
 
  Наши рассылки  
 
Азартные игры - теория и практика.
Как правильно косить от военкомата