Получи отсрочку от военкомата по закону
Как закосить от армии и военкомата, как получить отсрочку от призыва - ответы на все вопросы здесь\
Косим от военкомата правильно
 
Меню
  Главная
    Приписка
    Призыв
    Отсрочки
 
Как правильно и по закону косить от военкомата
Документы
    Вопросы-ответы
    Задать вопрос
    О нас
    Анекдоты
    Помогите сайту

Вопросы призывников

Вопрос: Почему до сих пор не подписан указ о осенней демобилизации? Чем Вы та занимаетесь?..
Ответ здесь


Анекдот в тему
Внучек спрашивает дедушку:
- Дедушка, ты на войне был?
- Был внучек, был...
- А руку тебе на войне оторвало?
- Да внучек, на войне...
- А как это было?
- Когда в военкомат тащили...

  Статистика  
 
 
 
Закон Украины "Про боротьбу з корупцiєю"

(Вiдомостi Верховної Ради (ВВР), 1995, N 34, ст. 266)
(Вводиться в дiю Постановою ВР N 357/95-ВР вiд 05.10.95, ВВР 1995, N 34, ст.267)
(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами
N 171/97-ВР вiд 03.04.97, ВВР, 1997, N 19, ст.136
N 85/98-ВР вiд 05.02.98, ВВР, 1998, N 26, ст.149
N 460-XIV (460-14) вiд 02.03.99, ВВР, 1999, N 16, ст.97
N 622-XIV (622-14) вiд 05.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.213
N 1595-III (1594-14) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 24, ст.185
N 90-IV (90-15) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 40, ст.289
N 148-IV (148-15) від 12.09.2002, ВВР, 2002, N 43, ст.315)

Цей Закон визначає правові та організаційні засади запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь.

Боротьба з корупцією здійснюється на основі чіткої правової регламентації діяльності державних органів, служб і осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення гарантій прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.
Поняття корупцiї та корупцiйних дiянь

Під корупцією в цьому Законі розуміється діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.

Корупційними діяннями є:

а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв'язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості;

б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.

Подарунок (винагорода), отриманий зазначеними особами за обставин, передбачених пунктом "а" частини другої цієї статті, у тому числі такий, що надійшов без їх відома, а також вартість незаконно одержаних послуг підлягають стягненню (відшкодуванню) в доход держави.
------------
Примітка. Під діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави, слід розуміти і діяльність посадових осіб місцевого самоврядування, що спрямована на здійснення повноважень місцевого самоврядування. (Статтю 1 доповнено приміткою згідно із Законом N 90-IV від 11.07.2002)

Стаття 2.
Суб'єкти корупцiйних дiянь та iнших правопорушень, пов'язаних з корупцiєю

За корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, на підставі цього Закону несуть відповідальність такі особи, уповноважені на виконання функцій держави:

а) державні службовці;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати сільських,


1
2
3
4
5
6
7
8
Читать весь текст на одной странице...
.:. Вернуться к списку законов .:.  Опрос  
 

Как закосить от военкомата и получить отсрочку по закону Как вы относитесь к сайту о военкомате и вопросах, связаных с военкоматами, отсрочками службой в армии?

Необходим
Полезен
Интересен
Не интересен
Не нужен

результаты здесь...
 
 
  Наши рассылки  
 
Азартные игры - теория и практика.
Как правильно косить от военкомата