Получи отсрочку от военкомата по закону
Как закосить от армии и военкомата, как получить отсрочку от призыва - ответы на все вопросы здесь\
Косим от военкомата правильно
 
Меню
  Главная
    Приписка
    Призыв
    Отсрочки
 
Как правильно и по закону косить от военкомата
Документы
    Вопросы-ответы
    Задать вопрос
    О нас
    Анекдоты
    Помогите сайту

Вопросы призывников

Вопрос: Мне 21 год. У меня такая проблема. При прохождении медкомиссии в военкомате в 16 лет...
Ответ здесь


Анекдот в тему
Результаты опроса населения по поводу отношения к военкоматам:
- послать на ............. 46%
- послать к ............. 29%
- послать в ............. 14%
- не определились куда ... 11%

  Статистика  
 
 
 
Закон Украины "Про боротьбу з корупцiєю"

селищних, міських, районних, обласних рад; (Пункт "б" статті 2 в редакції Закону N 171/97-вр від 03.04.97, із змінами, внесеними згідно із Законом N 90-IV від 11.07.2002)

в) посадові особи місцевого самоврядування. (Статтю 2 доповнено пунктом "в" згідно із Законом N 90-IV від 11.07.2002)

Стаття 3.
Межi дiї Закону

Суб'єкти, зазначені у статті 2 цього Закону, за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, несуть адміністративну та дисциплінарну відповідальність на підставі цього Закону. Питання про кримінальну, цивільно-правову та матеріальну відповідальність за корупційні діяння та правопорушення, пов'язані з корупцією, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства.

Військовослужбовці та інші особи, які згідно з чинним законодавством притягаються до відповідальності за адміністративні правопорушення відповідно до дисциплінарних статутів, у разі вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, несуть відповідальність, передбачену цим Законом.

Стаття 4.
Органи, якi ведуть боротьбу з корупцiєю

Боротьбу з корупцією ведуть відповідні підрозділи:

а) Міністерства внутрішніх справ України;

а-1) податкової міліції; (Статтю 4 доповнено пунктом "а-1" згідно із Законом N 85/98-ВР від 05.02.98)

б) Служби безпеки України;

в) органів прокуратури України;

інші органи та підрозділи, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством.
Роздiл II. ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦIЇ

Стаття 5.
Спецiальнi обмеження щодо державних службовцiв та iнших осiб, уповноважених на виконання функцiй держави, спрямованi на попередження корупцiї

Державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права:

а) сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, а так само в отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;

б) займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, в якому вона працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики);

в) входити самостійно (крім випадків, коли державний службовець здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді) або ревізійній комісії господарського товариства), через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ,

< < < Назад                    |                    Вперед > > >

1
2
3
4
5
6
7
8
Читать весь текст на одной странице...
.:. Вернуться к списку законов .:.  Опрос  
 

Как закосить от военкомата и получить отсрочку по закону Вы служили в армии?

Служил
Не служил
Я и сейчас служу

результаты здесь...
 
 
  Наши рассылки  
 
Азартные игры - теория и практика.
Как правильно косить от военкомата