Получи отсрочку от военкомата по закону
Как закосить от армии и военкомата, как получить отсрочку от призыва - ответы на все вопросы здесь\
Косим от военкомата правильно
 
Меню
  Главная
    Приписка
    Призыв
    Отсрочки
 
Как правильно и по закону косить от военкомата
Документы
    Форум
    Вопросы-ответы
    Задать вопрос
    О нас
    Анекдоты
    Помогите сайту

Вопросы призывников

Вопрос: Меня интересует следующий вопрос: предоставляется ли мне отсрочка при диагнозах "синусовая аритмия", "врождённый порок сердца", "аортальный стеноз"...
Ответ здесьАнекдот в тему

Врачи обследуют призывника:
- Что с рукой?
- Кровь из пальца брали.
- А почему рука в гипсе?
- А я не давал!


  Статистика  
 
 
 
Приказ Министра обороны Укранины № 81 от 14.02.2006 г.

Про затвердження Інструкції про
проведення обов'язкових попередніх
та періодичних психіатричних оглядів
у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України

З метою виконання вимог Закону України "Про психіатричну допомогу", постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року N 1465 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих", відповідно до вимог Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 січня 2002 року N 12,
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, що додається.

2. Першому заступнику Міністра оборони України, начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України, заступникам Міністра оборони України, командувачам видів Збройних Сил України, командувачам військ оперативних командувань, керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командирам корпусів, з'єднань, військових частин, начальникам військових навчальних закладів, керівникам установ та організацій забезпечити проходження попередніх (перед початком діяльності) та періодичних (у процесі діяльності) психіатричних оглядів військовослужбовцями (працівниками) Збройних Сил України, які будуть зайняті (або вже зайняті) на роботах, для виконання яких ці огляди є обов'язковими згідно з Переліком медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року N 1465, та згідно з вимогами спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Служби безпеки України від 13 травня 2002 року N 174/136 "Про затвердження Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається.

3. Директору Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України:
- забезпечити контроль за діяльністю закладів охорони здоров'я Збройних Сил України, в яких будуть проводитися обов'язкові попередні та періодичні психіатричні огляди військовослужбовців (працівників) Збройних Сил України;
- організувати навчання лікарів-психіатрів сучасним методам проведення психіатричних оглядів та кваліфікованого заповнення відповідних протоколів.

4. Військовому комісару Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським, районним і міським військовим комісарам забезпечити проходження попередніх та періодичних психіатричних оглядів військовозобов'язаними запасу за необхідності надання їм допуску до державної таємниці.

5. Наказ Міністра оборони України від 28 лютого 2003 року N 50 "Про затвердження Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів у Збройних Силах України" скасувати.

6. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України А.С.Гриценко

ІНСТРУКЦІЯ
про проведення обов'язкових попередніх
та періодичних психіатричних оглядів у Міністерстві
оборони України та Збройних Силах України

1. Загальні положення

1.1. Обов'язкові попередній (перед початком діяльності) та періодичний (у процесі діяльності) психіатричні огляди осіб, які призиваються (приймаються) на військову службу до Збройних Сил України (далі - ЗС України), кандидатів для вступу на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України, військовозобов'язаних, військовослужбовців (працівників) ЗС України проводяться з метою встановлення придатності цих осіб до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану їх психічного здоров'я, для вирішення питання про наявність або відсутність у них психіатричних протипоказань згідно з Законом України "Про психіатричну допомогу", постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року N 1465 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність або оточуючих", та зі спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Служби безпеки України від 13 травня 2002 року N 174/136 "Про затвердження Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається.

1.2. Наявність або відсутність психіатричних протипоказань установлюється:
- особам, які призиваються (приймаються) на військову службу до ЗС України, кандидатам для вступу на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України, військовозобов'язаним - відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 4 січня 1994 року N 2;
- особам, які приймаються на посади працівників ЗС України, військовослужбовцям (працівникам) ЗС України - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року N 1465 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність, або оточуючих";
- військовослужбовцям (працівникам) ЗС України, які проходять огляд для визначення відсутності психіатричних протипоказань для допуску до державної таємниці, - відповідно до Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Служби безпеки України від 13 травня 2002 року N 174/136 "Про затвердження Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається"

2. Порядок проведення психіатричних оглядів

2.1. Обов'язкові попередні психіатричні огляди проводяться:
- особам, які призиваються (приймаються) на військову службу до ЗС України, кандидатам для вступу на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України - лікарями-психіатрами на призовних дільницях районних (міських) військових комісаріатів і збірних пунктах Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських військових комісаріатів;
- особам, які приймаються на посади працівників ЗС України, - лікарями-психіатрами державних та комунальних закладів охорони здоров'я.

2.2. Обов'язкові періодичні психіатричні огляди проводяться:
- військовослужбовцям ЗС України - лікарями-психіатрами закладів охорони здоров'я ЗС України. У разі відсутності за місцем проходження військової служби таких закладів огляд може проводитися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, що надають психіатричну допомогу за місцем проживання громадян;
- працівникам ЗС України, які обслуговуються в державних та комунальних закладах охорони здоров'я за місцем проживання громадян, - лікарями-психіатрами цих закладів. Також зазначена категорія осіб може проходити огляди лікарями-психіатрами закладів охорони здоров'я ЗС України за умови надання відповідної довідки від лікаря-психіатра закладу охорони здоров'я за місцем проживання;
- військовозобов'язаним, які обслуговуються в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, - лікарями-психіатрами цих закладів, а тим, які обслуговуються в закладах охорони здоров'я ЗС України, - лікарями-психіатрами цих закладів за умови надання відповідної довідки від лікаря-психіатра про звернення громадянина за психіатричною допомогою за місцем проживання.

2.3. Для проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів у закладах охорони здоров'я ЗС України громадяни повинні мати при собі:
- військовослужбовці - направлення командира військової частини, службову та медичну характеристики, медичну книжку, військовий квиток (посвідчення особи). Направлення та характеристики скріпляються гербовою печаткою військової частини;
- працівники ЗС України - направлення командира військової частини, службову характеристику, картку амбулаторного хворого, відповідну довідку від лікаря-психіатра про звернення громадянина за психіатричною допомогою за місцем проживання, паспорт,
(для військовозобов'язаних - військовий квиток (приписне свідоцтво));
- військовозобов'язані - направлення військового комісара за місцем приписки, картку амбулаторного хворого, паспорт та військовий квиток.

2.4. Обов'язкові попередній та періодичний психіатричні огляди проводяться:
- у закладах охорони здоров'я ЗС України - безоплатно;
- у державних та комунальних закладах охорони здоров'я:
- військовослужбовців (працівників) ЗС України, військовозобов'язаних - за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України. Заявки на ці кошти командирами військових частин, військовими комісарами подаються у встановленому порядку.

2.5. У разі, якщо стан психічного здоров'я особи погіршується після проведеного огляду і може становити небезпеку для нього або оточуючих, командир (начальник) зобов'язаний негайно направити таку особу на позачерговий психіатричний огляд з наданням необхідної інформації (службової характеристики) до відповідного психіатричного лікувально-профілактичного закладу, центру, відділення, кабінету.

2.6. Відповідальність за обов'язкове проходження попередніх та своєчасне проходження періодичних психіатричних оглядів військовослужбовцями, працівниками ЗС України покладається на командира (начальника) відповідного органу (підрозділу, військової частини, закладу, установи).

2.7. Медичні працівники закладів охорони здоров'я ЗС України, які проводять попередні та періодичні психіатричні огляди, несуть відповідальність за достовірність висновків огляду згідно з чинним законодавством.

2.8. Контроль за якістю проведення попередніх та періодичних психіатричних оглядів у закладах охорони здоров'я ЗС України покладається на директора Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України.

3. Обсяги обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, оформлення та збереження медичної документації

3.1. Обов'язкові попередній та періодичний психіатричні огляди проводяться в обсягах, передбачених Інструкцією про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 січня 2002 року N 12 .

3.2. Дані попередніх та періодичних психіатричних оглядів оформляються протоколом обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів.

3.3. Оформлені протоколи на осіб, які пройшли попередній та періодичний психіатричний огляд у закладах охорони здоров'я ЗС України, зберігаються в закладі, який його проводив.

3.4. Якщо за результатами психіатричного огляду в закладі охорони здоров'я ЗС України особа визнається психічно здоровою, то лікар-психіатр готує висновок про відсутність психіатричних протипоказань щодо виконання конкретного виду діяльності (роботи, професії, служби).

3.5. У разі, якщо особа раніше страждала на тяжкий психічний розлад чи зверталась за допомогою до лікаря-психіатра або якщо результати огляду дають підстави підозрювати наявність психічного розладу, а також у разі незгоди особи з висновками психіатричного огляду лікар-психіатр може:
- підготувати висновок про відсутність в особи психіатричних протипоказань до виконання певного виду діяльності (роботи, професії, служби), якщо наявні в неї психічні розлади не є протипоказаннями щодо виконання виду діяльності, у зв'язку з яким вона проходить огляд;
- призначити додаткове амбулаторне чи стаціонарне обстеження, визначити його обсяг та після нього направити для огляду до військово-лікарської комісії, яка прийме остаточне рішення про наявність або відсутність психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності (роботи, професії, служби).

3.6. Висновок після проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів оформляється медичною довідкою про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів за формою N 122-2/о, яка наведена у додатку 3 до пункту 13 Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 січня 2002 року N 12.

3.7. Бланки довідки є документами суворої звітності, що вимагає обліку їх одержання, зберігання та використання як бланків суворої звітності відповідно до вимог чинного законодавства.

3.8. Термін дії довідки про придатність особи за станом психічного здоров'я до виконання окремих видів діяльності (роботи, професії, служби) встановлюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року N 1465 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність, або оточуючих".

3.9. Обов'язкові попередні та періодичні психіатричні огляди не проводяться у разі недотримання особою, яка проходить цей огляд у закладах охорони здоров'я ЗС України, вимог пункту 2.3. цієї Інструкції та за наявності в неї гострого або загострення хронічного неінфекційного захворювання чи інфекційного захворювання у заразному періоді.

Директор
Департаменту охорони здоров'я
Міністерства оборони України В.Д.Юрченко

.:. Вернуться к списку законов .:.  Опрос  
 

Љак закосить от военкомата и получить отсрочку по закону Военкоматы ловят призывников и отправляют их в армию потому что...

сволочи они, взяток хотят
работа у них такая
так они прикалываются
их заставляют
тренеруют призывников лучше прятаться
сами тренируются

результаты здесь...
 
 
  Наши рассылки  
 
Азартные игры - теория и практика.
Как правильно косить от военкомата