Получи отсрочку от военкомата по закону
Как закосить от армии и военкомата, как получить отсрочку от призыва - ответы на все вопросы здесь\
Косим от военкомата правильно
 
Меню
  Главная
    Приписка
    Призыв
    Отсрочки
 
Как правильно и по закону косить от военкомата
Документы
    Форум
    Вопросы-ответы
    Задать вопрос
    О нас
    Анекдоты
    Помогите сайту

Вопросы призывников

Вопрос: После военки получил младшего лейтенанта. Есть вероятность что в военкомате могут забрать на сборы. Как лучше всего от них откосить?
Ответ здесьАнекдот в тему

Разговаривают два парня.
— Как откосить от армии?
— Замутить с дочкой военкома!
— А если у него мальчик?
— Ну если ты такой принципиальный, то иди в армию!


  Статистика  
 
 
 
Закон Украины "Про боротьбу з корупцiєю"

(Вiдомостi Верховної Ради (ВВР), 1995, N 34, ст. 266)
(Вводиться в дiю Постановою ВР N 357/95-ВР вiд 05.10.95, ВВР 1995, N 34, ст.267)
(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами
N 171/97-ВР вiд 03.04.97, ВВР, 1997, N 19, ст.136
N 85/98-ВР вiд 05.02.98, ВВР, 1998, N 26, ст.149
N 460-XIV (460-14) вiд 02.03.99, ВВР, 1999, N 16, ст.97
N 622-XIV (622-14) вiд 05.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.213
N 1595-III (1594-14) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 24, ст.185
N 90-IV (90-15) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 40, ст.289
N 148-IV (148-15) від 12.09.2002, ВВР, 2002, N 43, ст.315)

Цей Закон визначає правові та організаційні засади запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь.

Боротьба з корупцією здійснюється на основі чіткої правової регламентації діяльності державних органів, служб і осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення гарантій прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.
Поняття корупцiї та корупцiйних дiянь

Під корупцією в цьому Законі розуміється діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.

Корупційними діяннями є:

а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв'язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості;

б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.

Подарунок (винагорода), отриманий зазначеними особами за обставин, передбачених пунктом "а" частини другої цієї статті, у тому числі такий, що надійшов без їх відома, а також вартість незаконно одержаних послуг підлягають стягненню (відшкодуванню) в доход держави.
------------
Примітка. Під діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави, слід розуміти і діяльність посадових осіб місцевого самоврядування, що спрямована на здійснення повноважень місцевого самоврядування. (Статтю 1 доповнено приміткою згідно із Законом N 90-IV від 11.07.2002)

Стаття 2.
Суб'єкти корупцiйних дiянь та iнших правопорушень, пов'язаних з корупцiєю

За корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, на підставі цього Закону несуть відповідальність такі особи, уповноважені на виконання функцій держави:

а) державні службовці;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати сільських, селищних, міських, районних, обласних рад; (Пункт "б" статті 2 в редакції Закону N 171/97-вр від 03.04.97, із змінами, внесеними згідно із Законом N 90-IV від 11.07.2002)

в) посадові особи місцевого самоврядування. (Статтю 2 доповнено пунктом "в" згідно із Законом N 90-IV від 11.07.2002)

Стаття 3.
Межi дiї Закону

Суб'єкти, зазначені у статті 2 цього Закону, за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, несуть адміністративну та дисциплінарну відповідальність на підставі цього Закону. Питання про кримінальну, цивільно-правову та матеріальну відповідальність за корупційні діяння та правопорушення, пов'язані з корупцією, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства.

Військовослужбовці та інші особи, які згідно з чинним законодавством притягаються до відповідальності за адміністративні правопорушення відповідно до дисциплінарних статутів, у разі вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, несуть відповідальність, передбачену цим Законом.

Стаття 4.
Органи, якi ведуть боротьбу з корупцiєю

Боротьбу з корупцією ведуть відповідні підрозділи:

а) Міністерства внутрішніх справ України;

а-1) податкової міліції; (Статтю 4 доповнено пунктом "а-1" згідно із Законом N 85/98-ВР від 05.02.98)

б) Служби безпеки України;

в) органів прокуратури України;

інші органи та підрозділи, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством.
Роздiл II. ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦIЇ

Стаття 5.
Спецiальнi обмеження щодо державних службовцiв та iнших осiб, уповноважених на виконання функцiй держави, спрямованi на попередження корупцiї

Державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права:

а) сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, а так само в


1
2
3
4
5
Читать весь текст на одной странице...
.:. Вернуться к списку законов .:.  Опрос  
 

Љак закосить от военкомата и получить отсрочку по закону Нужна ли служба в армии?

Конечно нужна!
Нужна, но не мне.
Не нужна.
Сама армия не нужна.

результаты здесь...
 
 
  Наши рассылки  
 
Азартные игры - теория и практика.
Как правильно косить от военкомата